วันศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 17:48 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   28

การสร้างบัญชีผู้ใช้ (User Name)


ต้องระบุข้อมูลทุกช่อง และข้อมูลที่เป็นจริง
ชื่อผู้ใช้ (User Name) :  @mmetal1979.com
คำนำหน้านาม :      
ชื่อ :     
นามสกุล :     
โทรศัพท์ :     
รหัสพนักงาน :     
ตำแหน่งงาน :     
สังกัดหน่วยงาน :     
     
 
หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password) ของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมล์ส่วนตัว (@mmetal1979.com) แลัวรอให้ฝ่าย IT Activated ชื่อผู่ใช้ของท่านก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้   
ถ้าท่านติดปัญหา โปรดแจ้งได้ที่  kwinyarat@mmetal1979.com
หรือติตต่อฝ่าย IT บริษัท มหานครมิทอล จำกัด เพื่อกำหนดรหัสผ่านสำหรับสิทธิ์ใช้งาน