วันศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 18:47 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   25
 

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด เป็นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2522 โดย นายทองดุลย์ ธัญญะวุฒิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 110 – 112 ซอยเฉลิมเขตร์ 1 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 และ สร้างโรงงานบนเนื้อที่ 17-3-84 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 32/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ปี 2524 บริษัทได้เริ่มทำการผลิตและขายสินค้าให้ลูกค้า ในกลุ่มสินค้าไม่ชุบ ชุบขาว และสีชา
ต่อมาในปี 2527 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็น 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ทันสมัย ปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตให้ทันสมัย และได้ขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ปี 2542 บริษัทได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของบริษัท อันได้แก่ อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปร่างต่าง ๆ ตามเลขที่ ม.อก. 284-2530
ปี 2544 มีการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานของบริษัท และได้รับการรับรองระบบในปี 2545
ปี 2551 บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยชำระเต็มมูลค่า อีก 150 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเป็น 200 ล้านบาท
ปี 2552 บริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ปี 2560 บริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ประกอบกิจการ : ทำการผลิตเกี่ยวกับหล่อ หลอม รีด ดึง ชุบ โลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า ( อลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด )