วันศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 18:01 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   27

       

ตำแหน่ง

   
คุณบุญชัย ธัญญะวุฒิ

กรรมการผู้จัดการ

คุณวนิดา ธัญญะวุฒิ

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวิลาวัณย์ ธัญญะวุฒิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณสุเทพ ชัยนะเลิศวงศ์

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

คุณสุรพงษ์ หอวนิช

ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

คุณประวิทย์ วชิรธนากร

ผู้จัดการส่วนบัญชี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมชาย เดชเบญจชัย

ผู้จัดการส่วนโรงงาน

คุณวรรณี มหาพีรางกูร

ผู้จัดการส่วนการเงิน

คุณรณชัย แซ่ลี้

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณวริยา ธัญญะวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ