วันศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 19:08 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   28

smile วัยุปีริษัsmile

วันหยุด ส่วนสำนักงาน (สวนมะลิ) ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันหยุด ส่วนโรงงาน (กิ่งแก้ว) ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันหยุด รายละเอียด สำนักงาน (สวนมะลิ) โรงงาน (กิ่งแก้ว)
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่ smile smile
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่ smile
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 วันตรุษจีน smile
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ smile smile
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ smile smile
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ smile smile
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ smile
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ smile smile
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี smile smile
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 smile smile
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ smile smile
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 smile smile
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช smile
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ smile smile
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี smile smile

วันที่บริษัทส่วนสำนักงานหรือโรงงานหยุด(จ่ายค่าแรง)