วันพุธ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 22:54 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   6

smile วัยุปีริษัsmile

วันหยุด ส่วนสำนักงาน (สวนมะลิ) ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันหยุด ส่วนโรงงาน (กิ่งแก้ว) ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันหยุด รายละเอียด สำนักงาน (สวนมะลิ) โรงงาน (กิ่งแก้ว)
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่ smile smile
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ชดเชยวันมาฆะบูชา smile
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 วันตรุษจีน smile
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆะบูชา smile
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ smile smile
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ smile smile
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ smile smile
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา smile
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ smile smile
วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2562 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 smile smile
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ smile smile
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 smile smile
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช smile
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ smile smile
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ smile
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี smile smile

วันที่บริษัทส่วนสำนักงานหรือโรงงานหยุด(จ่ายค่าแรง)