วันพุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 05:07 น. 90
User ID : เข้าสู่ระบบ   9


ภาพบรรยากาศงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมงาน ภายใต้ธีม "สร้างทีมเสริมพลัง สร้างพลังเสริมทีม" ณ เดอะโมเม้นวิลล่า รีสสอร์ท ในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
All site contents copyright by The Metropolitan Metal Co., Ltd. Tel. 02-6216235 Last Updated on March 3, 2018