วันพุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 06:13 น. 90
User ID : เข้าสู่ระบบ   15

การสร้างบัญชีผู้ใช้ (User Name)


ต้องระบุข้อมูลทุกช่อง และข้อมูลที่เป็นจริง
ชื่อผู้ใช้ (User Name) :  @mmetal1979.com
คำนำหน้านาม :      
ชื่อ :     
นามสกุล :     
โทรศัพท์ :     
รหัสพนักงาน :     
ตำแหน่งงาน :     
สังกัดหน่วยงาน :     
     
 
หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password) ของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมล์ส่วนตัว (@mmetal1979.com) แลัวรอให้ฝ่าย IT Activated ชื่อผู่ใช้ของท่านก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้   
ถ้าท่านติดปัญหา โปรดแจ้งได้ที่  kwinyarat@mmetal1979.com
หรือติตต่อฝ่าย IT บริษัท มหานครมิทอล จำกัด เพื่อกำหนดรหัสผ่านสำหรับสิทธิ์ใช้งาน
All site contents copyright by The Metropolitan Metal Co., Ltd. Tel. 02-6216235 Last Updated on March 3, 2018