วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 09:16 น. 90
User ID : เข้าสู่ระบบ   12

วันหยุด ส่วนสำนักงาน(สวนมะลิ) ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

วันหยุด ส่วนโรงงาน(กิ่งแก้ว) ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

วันหยุดประจำปี 2560

สำนักงาน (สวนมะลิ) โรงงาน (กิ่งแก้ว)
 วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่

 วันอังคาร ที่ 3 มกราคม - ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม - วันตรุษจีน

 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ - วันมาฆบูชา
 วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน - วันสงกรานต์
 วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน - วันสงกรานต์
 วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน - วันสงกรานต์
 วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน - วันสงกรานต์
 วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ
 วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม - วันวิสาขบูชา
 วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม - วันอาสาฬหบูชา
 วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม - วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม - วันปิยะมหาราช

 วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม - วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

 วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม - วันสิ้นปี
   วันที่บริษัทส่วนสำนักงานหรือโรงงานหยุด (จ่ายค่าแรง)
 
All site contents copyright by The Metropolitan Metal Co., Ltd. Tel. 02-6216235 Last Updated on March 3, 2018