วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 01:32 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   11

smile วัยุปีริษัsmile

วันหยุด ส่วนสำนักงาน (สวนมะลิ) ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันหยุด ส่วนโรงงาน (กิ่งแก้ว) ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันหยุด รายละเอียด สำนักงาน (สวนมะลิ) โรงงาน (กิ่งแก้ว)
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่ smile smile
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ smile smile
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วันตรุษจีน smile
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ smile
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ smile smile
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ smile smile
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ชดเชยวันสงกรานต์ smile smile
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงานแห่งชาติ smile smile
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา smile
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา smile
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา smile smile
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ชดเชยวันแม่แห่งชาติ smile smile
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 smile smile
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ smile smile
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี smile smile

วันที่บริษัทส่วนสำนักงานหรือโรงงานหยุด(จ่ายค่าแรง)