วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 10:25 น. 90
User ID : เข้าสู่ระบบ   18

ตำแหน่ง

   
คุณบุญชัย ธัญญะวุฒิ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณบุญฤทธิ์ ธัญญะวุฒิ

กรรมการฝ่ายการตลาด

คุณบุญยง ธัญญะวุฒิ

กรรมการฝ่ายโรงงาน

คุณสุเทพ ชัยนะเลิศวงศ์

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

คุณสุรพงษ์ หอวนิช

ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

คุณประวิทย์ วชิรธนากร

ผู้จัดการส่วนบัญชี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมชาย ชื่นขจร

ผู้จัดการส่วนโรงงาน

คุณวรรณี มหาพีรางกูร

ผู้จัดการส่วนการเงิน

คุณรณชัย แซ่ลี้

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

All site contents copyright by The Metropolitan Metal Co., Ltd. Tel. 02-6216235 Last Updated on March 3, 2018