วันจันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 21:31 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   4

ตำแหน่ง

   
คุณบุญชัย ธัญญะวุฒิ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณบุญฤทธิ์ ธัญญะวุฒิ

กรรมการฝ่ายการตลาด

คุณบุญยง ธัญญะวุฒิ

กรรมการฝ่ายโรงงาน

คุณสุเทพ ชัยนะเลิศวงศ์

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

คุณสุรพงษ์ หอวนิช

ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

คุณประวิทย์ วชิรธนากร

ผู้จัดการส่วนบัญชี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคอมพิวเตอร์

คุณเกษม เหล็งกุล

ผู้จัดการส่วนโรงงาน

คุณวรรณี มหาพีรางกูร

ผู้จัดการส่วนการเงิน

คุณรณชัย แซ่ลี้

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด