วันจันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 21:15 น. 180
User ID : เข้าสู่ระบบ   3
 

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด เป็นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2522 โดย นายทองดุลย์ ธัญญะวุฒิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 110 – 112 ซอยเฉลิมเขตร์ 1 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 และ สร้างโรงงานบนเนื้อที่ 17-3-84 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 32/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ปี 2524 บริษัทได้เริ่มทำการผลิตและขายสินค้าให้ลูกค้า ในกลุ่มสินค้าไม่ชุบ ชุบขาว และสีชา
ต่อมาในปี 2527 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็น 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ทันสมัย ปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงเคื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตให้ทันสมัย และได้ขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
ในปี 2551 บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน ชำระเต็มมูลค่า อีก 150 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 200 ล้านบาทในปัจจุบัน

ประกอบกิจการ : ทำการผลิตเกี่ยวกับหล่อ หลอม รีด ดึง ชุบ โลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า ( อลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด )